homepage

parallax Loď

Propagujte to, čo vás naozaj predáva

Spoluprácu so spoločnosťami začíname mapovaním cieľových skupín. Vykonaním prieskumu na referenčnej vzorke, zistíme ako vnímajú zákazníci vašu spoločnosť a ako vnímajú konkurenčné spoločnosti. Pochopíte ako rozmýšľa váš klient a svoj marketing zameriate na jeho.

Zisťujeme aké názory majú zákazníci na vaše produkty. Monitorujeme nedostatky, postrehy a nápady cieľovej skupiny. Úlohou mapovania je zistiť, čo chcú zákazníci a akým spôsobom sa im ich očakávania dajú predať. Toto mapovanie sa deje na základe položenia správnych a presných otázok.

Na základe prieskumu vypracujeme podrobnú analýzu marketingovej situácie vašej spoločnosti na trhu, zistíme rozhodujúce motivátory pre kúpu vašich produktov a odporučíme ďalšiu stratégiu.

Naše služby

Prieskum vašej pozície

Positioning je dôvod prečo si zákazníci kúpia váš produkt a nie produkt konkurencie. Samotný produkt však nie je ten hrdina, ktorý vám vybuduje silný podiel na trhu. Predáva vás dôvera vo vaše produkty.

Prieskum konkurencie

Na to, aby spoločnosť dokázala pevne obsadiť vlastnú pozíciu potrebuje poznať to, ako vníma trh konkurenciu a aké pozície sú už konkurenciou obsadené. Dobrá pozícia je dôvodom prečo zákazníci kupujú práve produkty spoločnosti a nie tie konkurenčné.

Produktový prieskum

Produktový prieskum je jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov, pretože vám povie, ako a prečo ľudia používajú produkty alebo služby. Sú to klienti, ktorí sú v úlohe expertov a povedia vám, čo si o vašich produktoch myslia.

Videomarketing

Videá vám pomôžu najrýchlejšie upútať pozornosť vášho potenciálneho klienta v digitálnom prostredí. Tak, ako inde aj v biznise platí, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť.

Marketingové plány

Na to, aby spoločnosť dokázala pevne obsadiť vlastnú pozíciu potrebuje poznať to, ako vníma trh konkurenciu a aké pozície sú už konkurenciou obsadené. Dobrá pozícia je dôvodom prečo zákazníci kupujú práve produkty spoločnosti a nie tie konkurenčné.

Konzultácie

Operatívne riešenie marketingu a obchodu, realizovanie plánov a kampaní poskytujeme klientom prostredníctvom ucelených blokov konzultácií.

Google Ads kampane

Prilákajte nových klientov k vašej značke a produktom. Hľadáme správnych zákazníkov a denne spravujeme vaše kampane.

SEO-Audit a Optimalizácia

SEO optimalizácia je nepochybne vízia pravidelného prílevu relevantných návštevníkov používajúcich vyhľadávače. Funguje bez reklamy. Zobrazujte sa medzi prvými.

Tvoríme weby

Navrhujeme webové stránky tak, aby sa váš potenciálny klient alebo zákazník rýchlo zorientoval vo vašich produktoch a službách. Kto rýchlo nájde, ten rýchlo aj kúpi.

Positioning – Vaše miesto v zákazníkovej mysli

Positioning je dôvod prečo si zákazníci kúpia váš produkt a nie produkt konkurencie. Samotný produkt však nie je ten hrdina, ktorý vám vybuduje silný podiel na trhu. Je to vnímanie zákazníkov, ktoré bude v silnom konkurenčnom boji rozhodovať.

Ak má byť váš produkt úspešný potrebujete zákazníkom povedať v čom budú iný ak si ho kúpia. Positioning je vaša prvotná marketingová stratégia a musí byť konzistentná vo všetkých vašich aktivitách.

Vaši zákazníci si musia vaše produkty spájať s určitými hodnotnými výhodami a emóciami.

Tento prieskum je kľúčový a ukazuje ako vaša cieľová skupina vníma vaše pôsobenie na trhu a odhaľuje:

 1. Prečo zákazníci nekupujú alebo kupujú práve od vás
 2. Ako zákazníci vnímajú jednotlivé segmenty a produkty v nich
 3. Potreby a očakávania, ktoré zákazníci od vašich produktov vyžadujú
 4. Atribúty, ktoré vnímajú zákazníci ako rozhodujúce pri vašich produktoch
 5. Aké rozdiely (a či vôbec) vnímajú zákazníci pri konkurenčných značkách

Výsledkom prieskumu je:

 1. Podrobná informácia o stave vnímania pozície vašich produktov
 2. Hodnotný podklad pre ďalšie marketingové aktivity a predaj
 3. Atribúty konkurenčnej výhody a ich zakomponovanie do aktivít spoločnosti
 4. Podklad tvorby relevantných reklamných posolstiev pre komunikovanie v online a offline prostredí.
oddeľovač_1

„Účinným spôsobom, ako spoločnosť môže dlhodobo zlepšiť výsledky svojich marketingových
a predajných aktivít je jednoznačným odlíšením sa od konkurencie“

William & Perun

Monitoring konkurencie

Na to, aby spoločnosť dokázala pevne obsadiť vlastnú pozíciu potrebuje poznať to, ako vníma trh konkurenciu a aké pozície sú už konkurenciou obsadené. Dobrá pozícia je dôvodom prečo zákazníci kupujú práve produkty spoločnosti a nie tie konkurenčné.

Poznajte svoju konkurenciu.

Skutočne poznať svoju konkurenciu môžete len tak, že budete počúvať zákazníkov konkurenčných spoločností. Práve oni vedia prečo a čím ich konkurenčná ponuka zaujala natoľko, že kúpili.

Naše otázky dokážu veľmi presne zmapovať akým spôsobom rozmýšľa zákazník o produktoch a firmách na trhu. Kľúčom je porozumieť spôsobu myslenia ohľadom konkurenčných výrobkov alebo služieb.

Pre úspešnú marketingovú podporu a predaj svojich produktov na dnešnom trhu potrebujete poznať minimálne tieto oblasti:

vnímanie konkurencie a ich produkty zákazníkom
postavenie konkurencie voči vašej spoločnosti ( kam ju radia pri rozhodovaní o kúpe, silné, alebo nedostatočne obsadené pozície)
efektivitu ich distribučných kanálov, marketingových aktivít a pod.

oddeľovač_2

„Marketing sa musí zamerať na myseľ spotrebiteľa. To je to rozhodujúce bojisko.“

William & Perun

Zvýšte porozumenie k svojim zákazníkom

Produktový prieskum je jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov, pretože Vám povie, ako a prečo ľudia používajú produkty alebo služby. Sú to klienti, ktorí sú v úlohe expertov a povedia vám, čo si o vašich produktoch myslia, ako ich používajú, aké emócie v nich vaše produkty vyvolávajú.

Produktové prieskumy sú ideálnym nástrojom na vytváranie nových produktov, nových služieb, inovatívnych prístupov v riešení potrieb zákazníkov.

Výsledkom prieskumu sú informácie, ktoré vám zvýšia porozumenie:

 1. ohľadom správania sa zákazníka pri používaní vašich produktov,
  Nahradiť pozorovanie klientovho správania vlastným úsudkom vedie k fatálnym zlyhaniam napr. pri zavádzaní nových produktov.
 2. ohľadom prístupu zákazníka k vášmu produktu,
  Rozhodujúce je to, čo si zákazníci o vašom produkte myslia, čo k nemu cítia, akým spôsobom a či vôbec sú ochotní ho odporučiť svojmu okoliu.
 3. ohľadom inovácií terajších produktov alebo vytvorenie novej kategórie produktov.

Veľakrát zistíme, že na trhu je potenciál alebo existuje na trhu nejaká diera, ktorá nepokrýva potreby zákazníkov. Potom riešime tri veci:

 1. prídeme s diferenčnou stratégiou predaja,
 2. predstavíme zjavné benefity, ktoré vyplývajú z diferenciácie,
 3. predstavíme vizuály, ktoré to rozvíjajú.

Videomarketing

Natočíme vám video, aby sa zákazník začal viac zaujímať pre vaše produkty. Videá vám pomôžu najrýchlejšie upútať pozornosť vášho potenciálneho klienta v digitálnom prostredí. Tak, ako inde aj v biznise platí, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Správny obsah videa udrží váš produkt alebo spoločnosť vysoko zapamätateľnú a virálnu (ľahko šíriteľnú medzi ostatnými zákazníkmi).

čítaj ďalej >>>

Referencie

Náš tím

Ing. Peter Šturák
0911 966 266

predaj služieb, produkcia a konzultácie

Ing. Pavol Šturák
0903 757 592

vedenie spoločnosti, predaj služieb,
tréningy a konzultácie

Pavol Šturák
0948 757 592

predaj služieb

Etelka Sturakova
0910 947 414

Administratíva/Office

Opýtajte sa nás, ak máte nejakú otázku

William & Perun, s.r.o.
Hronská 1 (Budova Doprastav, a.s.)
960 01 Zvolen

Office: +421 911 966 266
info@william-perun.sk

Kým v nedávnej minulosti bolo pre slovenské spoločnosti jednoduchšie umiestňovať produkty na slovenský trh, dnes je to priam boj o prežitie. Nákupné správanie zákazníkov sa dramaticky zmenilo. Nezmenil sa však prístup spoločností. Na trhu zavládol nadbytok, spotreba je súčasným trendom a ľudia hľadajú nové, pre nich hodnotné myšlienky.

Ak sa opýtate majiteľov firiem alebo manažérov otázku: „Prečo by mali zákazníci kupovať od vás?“ bez ohľadu na odvetvie, majú podobné odpovede: „Snažíme sa odlíšiť kvalitou, rozumnými cenami, dizajnom a slušným zákazníckym servisom, reklamou adť.“ Ale toto má dnes aj konkurencia a zápas o odlíšenie sa stáva čoraz ťažším.

 

[contact-form-7 id="179" title="Kontaktný formulár 1"]